Home

Welkom op de website van Kindercentrum De Kleine Prins!

De Kleine Prins heeft 17 jaar lang de peuteropvang verzorgd in de Prins Mauritsschool in Delft.

Per 31 augustus 2020 stopt De Kleine Prins en start Bambino Christelijke Kindercentra op deze plek Peutergroep Delfts Blauw.

Voor meer informatie en aanmelden: https://www.bambino-kinderopvang.nl/


We zijn een christelijk kindercentrum, wat betekent dat wij werken vanuit de Bijbel; ons kindercentrum sluit aan bij de opvoeding thuis met Bijbelverhalen en liedjes.

De peuterspeelzaal is een goede en vooral ook leuke voorbereiding op het naar school gaan. De meeste peuters stromen door naar de Prins Mauritsschool, waar zij zich dan al vertrouwd voelen en weer bij vriendjes en vriendinnetjes in de klas komen. We hebben een fijne samenwerking met de school, al is het niet verplicht dat uw kind doorstroomt naar de Prins Mauritsschool.

Wij vinden het belangrijk dat de peuters bij ons spelend leren, er wordt gekeken naar het kind en zijn behoeften en daar sluiten wij zoveel mogelijk bij aan.

Hoe fijn is het als u uw peuter met een prettig gevoel bij ons achter kunt laten; daar zetten wij ons graag voor in!